ขอเลื่อนการจัดสัมมนาฯ พิมพ์
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 

                             ประกาศ

ตามที่สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ได้กำหนดจัดสัมมนาในหัวข้อ “สิทธิ์ของผู้ปกครอง ตามพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน” ในวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2554  เวลา 13.00 น. นั้น

แต่เนื่องจากจนบัดนี้ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ  ยังไม่ได้รับหนังสือตอบรับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เรื่องขออนุญาตใช้สถานที่ในการจัดสัมนาเลยทั้งๆ ที่ได้ทำหนังสือขอใช้สถานที่ไปเมื่อ วันที่ 31 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา  และได้ทำหนังสือสอบถามถึงผู้อำนวยการอีกสองครั้ง เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 และวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 ตามลำดับ เท่าที่ทราบทางโรงเรียนก็ไม่ได้มีกิจกรรมใดๆ ในวันดังกล่าว ด้วยเหตุดังกล่าว ทางสมาคมฯ จึงจำเป็นต้องขอเลื่อนการจัดสัมมนาในวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2554 นี้ไปก่อนโดยไม่มีกำหนด และขออภัยทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

ศาสตราจารย์ ดร.เกื้อ   วงศ์บุญสิน

นายกสมาคมฯ

17  กุมภาพันธ์  2554