www.acpta.com
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเดินการกุศลรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด และโรคเอดส์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2013 เวลา 15:44 น.

     คำสั่งที่73/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเดินการกุศลรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด และโรคเอดส์
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ จัดงานเดินการกุศลรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด และโรคเดอส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้สนับสนุนสวัสดิการครู ครูเกษียณ และกิจกรรมสมาคมผู้ปกครองฯ ในวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2556 เวลา 07:00-10:00น. ณ สวนลุมพินี ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานฝ่ายต่าง ๆ ตามเอกสารแนบนี้

 

 

 
ขอเชิญชวนร่วมสมทบทุนมูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 05 กันยายน 2013 เวลา 15:34 น.

     มูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
(๑) ช่วยเหลือส่งเสริมการศึกษาของนักเรียนอัสสัมชัญและนักเรียนสถาบันในเครือที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือกำพร้าบิดามารดาให้ได้เรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๒) ช่วยเหลือครูโรงเรียนอัสสัมชัญและสถาบันในเครือซึ่งได้รับผลกระทบอันเกิดจากภัยธรรมชาติหรือป่วยเจ็บขณะที่เป็นครูประจำการอยู่ หรือเมื่อพ้นหน้าที่แล้วแต่ขาดผู้อุปการะ
(๓) ให้การอุดหนุนทุนทรัพย์แก่นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสถาบันในเครือผู้ได้รับคะแนนยอดเยี่ยมวิชาภาษาไทย
(๔) ส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย  
(๕) เพื่อร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์และองค์กรการกุศลที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกับมูลนิธิ ในการช่วยเหลือส่งเสริมการศึกษานักเรียนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์
 (๖) ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

     ในการประชุมมูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 10  มิถุนายน 2556 มีมติให้จัดกิจกรรมระดมทุนเพื่อสมทบให้เกิดดอกผลเพิ่มขึ้น  จะได้นำดอกผลอันเกิดจากทรัพย์สินของมูลนิธิฯไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของ มูลนิธิฯในโอกาสต่อๆไป ซึ่งในแต่ละปีการศึกษาได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนในเครือ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯตั้งแต่ปีการศึกษา2551 ถึงปีปัจจุบันรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 456,000.00  บาท (สี่แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
      จึงขอเชิญชวนร่วมสมทบทุนมูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์โดยติดต่อขอใบแสดงความจำนงได้ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ  โทร. 02 6307111-25 ต่อ  423  และ 221 หรือติดต่อ เลขานุการ
มิสศุภมาส  ชัยประสิทธิ์ หมายเลขโทรศัพท์   084 209 3000

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 05 กันยายน 2013 เวลา 16:01 น.
 
ACPTA ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งกับการจากไปของมาสเตอร์ดิเรก อุปยะโสธร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 04 กรกฏาคม 2013 เวลา 16:53 น.

     สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งกับการจากไปของมาสเตอร์ดิเรก อุปยะโสธร

กำหนดพิธีสวดภาวนาแด่ผู้ล่วงลับ ม. ดิเรก อุปยะโสธร ดังนี้

4 ก.ค.2556 เวลา 19.00 น พิธีสวดภาวนาแด่ผู้ล่วงลับ ณ วัดพระกุมารเยซู บางนา กม8 แผนที่แนบ
5 ก.ค. 2556 เวลา 20.00 น พิธีสวดภาวนาแด่ผู้ล่วงลับ ณ วัดพระกุมารเยซู บางนา กม8 แผนที่แนบ
6 ก.ค. 2556 เวลา 15.00 น พิธีมิสซาปลงศพ ณ วัดอัครเทวดาคาเบรียล ต.น้ำร้อน อ.วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

สมาคมฯ เป็นเจ้าภาพวจนพิธีในวันศุกร์ที่ 5 ก.ค. 2556

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 04 กรกฏาคม 2013 เวลา 17:09 น.
 
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2556 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2013 เวลา 16:04 น.

     สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ได้กำหนดจัดประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2556 ในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฏาคม 2556 ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น9 ตึกอัสสัมชัญ2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพ เวลา 14:00-17:00น  จึงขอเรียนเชิญอัสสัมชนิกและผู้ปกครองทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ต่อนักเรียน ครู และสมาชิกสมาคมฯ

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2013 เวลา 16:27 น.
 
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งกับจากไปของคุณอมรา เจียรวนนท์ ภรรยาของคุณวัลลภ เจียรวนนท์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2013 เวลา 10:21 น.
 
     สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งกับการจากไปของ คุณอมรา  เจียรวนนท์ ภรรยาของคุณวัลลภ  เจียรวนนท์ นายกสมาคมอัสสัมชัญ

กำหนดสวดพระอภิธรรม ณ วัดธาตุทอง ศาลา38 วันที่ 14-20  มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 19:00น.

วันพฤหัสบดีที14 มีนาคม 2556 เวลา 16:00น. : พิธีรดน้ำศพ ณ วัดธาตุทอง ศาลา 38, สวดพระอภิธรรมเวลา 18:30น.

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2556 : สมาคมอัสสัมชัญ และ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2013 เวลา 11:00 น.
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 5 จาก 15