www.acpta.com
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1/2560 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2017 เวลา 11:43 น.

     เนื่องด้วยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญได้กำหนดประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1/2560 ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม Louis-Maria Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Saint Louis-Maria Memorial Building โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพ ลงทะเบียนเวลา 13:30น. เริ่มประชุม 14:00-16:00น. จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาดังกล่าว

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2017 เวลา 16:56 น.
 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2559 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2016 เวลา 14:18 น.

1-2559    สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญได้กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 1/ 2559 ในอาทิตย์วันที่ 10 กรกฏาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุม Louis-Marie Grand Hall ชั้น6 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพ ลงทะเบียนเวลา 13:00น. เริ่มประชุมเวลา 13:30-16:30น. จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเชิญร่วมประชุมในวันเวลาดังกล่าว

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2016 เวลา 14:34 น.
 
ขอเชิญร่วมเดินเฉลิมพระเกียรติฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2015 เวลา 11:14 น.

acpta-walk-2015-1     สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญ และ สมาคมอัสสัมชัญ ขอเชิญผู้ปกครอง ครู อัสสัมชนิก และผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมเดินการกุศลร่วมเดินการกุศล ในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เวลา 7:30-10:00น ณ ลานตะวันยิ้ม สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ
    โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนาจเจ้าพระบรมราชินีนาถ และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่มีพระชนมายุครบ 60 พรรษา
2. เพื่อให้ผู้ปกครอง นักเรียน ศิษย์เก่า และคุณครูทุกท่านได้ออกกำลังกายและทำกิจกรรมต่อต้านสิ่งเสพติดร่วมกัน
3. เพื่อนำรายได้ช่วยประกันสุขภาพกลุ่มให้กับครูและบุคลากรของโรงเรียนอัสสัมชัญใน "โครงการลูกศิษย์ดูแลครู"
จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

 

acpta-walk-2015-2

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2015 เวลา 11:52 น.
 
ACPTA ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ ม.เฉิด สุดารา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2015 เวลา 11:37 น.

masterxoetsudara     มาสเตอร์เฉิด สุดารา Master Xoet Sudara อสช

6035

เกิดวันที่ 14 ธันวาคม 2456 อายุปัจจุบัน 102 ปี ถึงแก่กรรมเช้าวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558

กำหนดบำเพ็ญกุศล 7 วัน ณ วัดธาตุทอง ศาลา 28

วันศุกร์ที่ 11 กย. 58 เวลา 4 โมงเย็น รดน้ำศพและสวดพระอภิธรรม

วันที่ 12 ถึง 17 กย. สวดพระอภิธรรม เวลา 19.00 น. วันศุกร์ที่ 18 ไม่มีพิธีสวด (สวดครบ 7 วันแล้ว)

ฌาปนกิจวันเสาร์ที่ 19 กย. 58 เวลาบ่าย 2 โมง ณ เมรุหน้า วัดธาตุทอง

ขอเชิญเพื่อน เอ.ซี. ทุกรุ่นทุกวัย ที่เคยเรียนกับมาสเตอร์ หรือไม่เคยเรียนก็ตาม

ไปร่วมเคารพศพคุณครูผู้สร้างผลงานให้แก่โรงเรียนอัสสัมชัญทั้งด้านศิลปกรรมและการกีฬา

ในวันฌาปนกิจมาสเตอร์ จะมีนักเรียนชั้น ม.4 และ ม. 5 ประมาณ 90 คน

มาร่วมแปรอักษรและร้องเพลงสดุดีอัสสัมชัญให้มาสเตอร์ได้ฟัง

ได้เห็นผลงานแปรอักษรที่มาสเตอร์เป็นผู้คิดขึ้นมาเป็นคนแรกในประเทศไทย

และใช้สืบทอดต่อกันมาในการเชียร์กีฬาถึงวันนี้

นอกจากนี้ ม. เฉิด สุดารา ยังเป็นผู้ออกแบบตรา AC ออกแบบใบ CERTIFICATE และใบ DIPLOMA

มอบเป็นรางวัลเป็นเกียรติแก่นักเรียนที่เรียนดี มีความขยันขันแข็ง อีกด้วย.

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2015 เวลา 11:49 น.
 
ขอเชิญร่วมงานเดินการกุศลต่อต้านสิ่งเสพติดและโรคเอดส์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2015 เวลา 10:50 น.

     สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญ สมาคมอัสสัมชัญ ขอเชิญทุกท่านร่วมเดินการกุศลต่อต้านสิ่งเสพติดและโรคเอดส์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และ เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60พรรษา เพื่อหารายได้สมทบกองทุนการประกันสุขภาพกลุ่มให้กับครูและเจ้าหน้าที่นักการภารโรง โรงเรียนอัสสัมชัญ กำหนดจัดงานในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 7:30-10:00น ณ ลานตะวันยิ้ม สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 1 จาก 15