สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ อนุมัติเงินช่วยเหลือครูที่ประสบอุทกภัยครอบครัวละ 10,000บาท PDF พิมพ์
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
     สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ได้มีมติอนุมัติเงินช่วยเหลือครู ที่ประสบอุทกภัยครอบครัวละ 10,000 บาท โดยมีม.ถิรวัฒน์   ขำสิน  เป็นประธานดำเนินการ  และมีกรรมการแผนกประถมคือ ม.วัฒนา   เอี่ยวเส็ง/ม.ดำรงศักดิ์   วิเชียรดิลก และกรรมการแผนกมัธยม  คือม.ชณัฐ    กะปิตถา / มิสละออ     พลอยโพลงสุข 
     ทั้งนี้ สมาคมจะจ่ายเงินช่วยเหลือนี้ให้กับครูผู้ประสบภัยทั้งหมด ภายใน 7 วัน
จำนวนครูที่ได้รับเงินช่วยเหลือทั้งหมด 137  ท่าน
 -  แผนกประถม  55 ท่าน
 -  แผนกมัธยม   82 ท่าน
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2011 เวลา 09:37 น.