โครงการ “น้ำใจอัสสัมชัญช่วยผู้ประสบอุทกภัย” PDF พิมพ์
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

     ขอเชิญอัสสัมชนิกและผู้ปกครองทุกท่านร่วมบริจาค โครงการ“น้ำใจอัสสัมชัญช่วยผู้ประสบอุทกภัย”
เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์ของประเทศได้เกิดมหาอุทกภัยในหลายพื้นที่รวมถึงกรุงเทพฯ ซึ่งมีผลกระทบสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนที่อยูอาศัย และการดํารงชีพ กองทัพเรือได้เป็นส่วนราชการหนึ่งที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยมาโดยตลอดได้ร่วมกับสมาคมอัสสัมชัญ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ

     ขอเชิญท่านอัสสัมชนิก ผู้ปกครอง และน้ำใจจากคนไทยทีมีจิตศรัทธาต้องการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์พี่น้องคนไทยที่กําลังเดือดร้อน ร่วมใน โครงการ“น้ำใจอัสสัมชัญช่วยผู้ประสบอุทกภัย” โดยขอเชิญร่วมบริจาค เงิน หรือ สิ่งของ มายังสมาคมอัสสัมชัญ ซึ่งทางกองทัพเรือจะรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดหาและขนส่งไปยังมือของผู้ประสบอุทกภัยโดยตรง

     กองทัพเรือ สมาคมอัสสัมชัญ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ จะจัดพิธีเปิดโครงการฯ และรับบริจาคขึ้นใน วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2554 ระหว่างเวลา 10.00 - 14.00 น. ณ สมาคมอัสสัมชัญ ถนนพระรามสี่ จึงขอเรียนเชิญท่านอัสสัมชนิกและผู้ปกครองให้เกียรติร่วมงานตามกําหนดการดังกล่าว

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2011 เวลา 00:43 น.