ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2554 PDF พิมพ์
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ยืนยันการจัดประชุมใหญ่(วิสามัญ) ครั้งที่ 1/2554 ในวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2554 เวลา 13:00น. ถึง 17:00น. ณ หอประชุม Louis-Marie Grand Hall โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก