กำหนดการประชุมใหญ่(วิสามัญ) สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2553 PDF พิมพ์
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

กำหนดการ 

ประชุมใหญ่ (วิสามัญ) สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2553

การสัมมนา "พระรามสองแคมปัส... ทางเลือกในการพัฒนาอัสสัมชัญ จริงหรือ?"

วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2554 เวลา 13.00 – 17.00 น

ณ หอประชุม Louis-Marie อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม

===============================

กำหนดการ 

12.00 –13.00       ผู้เข้าร่วมสัมมนาลงทะเบียน

13.00 – 13.10      ศาสตราจารย์ ดร. เกื้อ วงศ์บุญสิน นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ประธานจัดงานกล่าวต้อนรับและเปิดการสัมมนา

13.10 – 14.00      ปาฐกถาพิเศษ "การพัฒนาการศึกษาของไทยสู่ Global Citizen” โดยท่านเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

14.00 – 14.30      พักรับประทานอาหารว่าง

14.30 – 16.00      สัมมนา "พระรามสองแคมปัส... ทางเลือกในการพัฒนาอัสสัมชัญ จริงหรือ?"

ผู้ร่วมอภิปราย 

1.  ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา               ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

2.  ภราดา ดร. อานันท์ ปรีชาวุฒิ       ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ

3.  ศาสตราจารย์ดร. เกื้อ วงศ์บุญสิน   นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ

4.  นายศุภกร  พลกุล                      อุปนายกคนที่ 4  สมาคมอัสสัมชัญ

 

ดำเนินการอภิปราย 

โดย รศ.ดร.ไชยันต์  ไชยพร  ภาควิชาปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

16.00 – 16.30     ผู้เข้าร่วมการสัมมนาซักถาม และแสดงความคิดเห็น

16.30 – 16.45      ศาสตราจารย์ ดร. เกื้อ วงศ์บุญสิน นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ มอบของที่ระลึกแก่องค์ปาฐกถา และผู้ร่วมอภิปราย พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน

16.45 – 17.00     ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กล่าวขอบคุณ

และปิดการสัมมนา

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 06 มกราคม 2011 เวลา 02:16 น.