ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2553 PDF พิมพ์
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2553 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯครั้งที่ 3/2553 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.เกื้อ  วงศ์บุญสิน นายกสมาคมฯเป็นประธานในที่ประชุม มีคณะกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทนผู้ปกครองและอัสสัมชนิกเข้าร่วมประชุม  ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีมติให้จัดประชุมใหญ่(วิสามัญ)ประจำปี ครั้งที่ 1/2553 ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2554 เวลา 13.00-17.00 น. ณ หอประชุม Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก
     นอกจากนี้ ในที่ประชุมโดยศาสตราจารย์ ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน นายกสมาคมฯ ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ ที่ปรึกษาสมาคมฯ พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ ได้มอบเงินสนับสนุนสวัสดิการครูและช่วยเหลือค่าประสบการณ์ครูฯประจำปีการ ศึกษา 2553 เป็นเงินจำนวน 992,400 บาท โดยมีมิสภัควิภา  แย้มศรี ประธานสวัสดิการครูเป็นผู้รับมอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2010 เวลา 01:50 น.