งานมหกรรมการแสดงครูเพื่อกองทุนบำเหน็จบำนาญ ครั้งที่ 1 PDF พิมพ์
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
     ศาสตราจารย์ ดร.เกื้อ  วงศ์บุญสิน นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ ผู้แทนสมาคมอัสสัมชัญ เข้าร่วมชมมหกรรมการแสดงครูเพื่อกองทุนบำเหน็จบำนาญ ครั้งที่ 1 เมื่อวันเสาร์ฺที่ 27 พฤศจิกายน 2553 ณ Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6 โรงเรีัยนอัสสัมชัญ
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2010 เวลา 10:44 น.