ACPTA จัดประชุมประธานเครือข่ายผู้ปกครอง แผนกประถม PDF พิมพ์
User Rating: / 3
แย่ดีที่สุด 

     สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ จัดประชุมประธานเครือข่ายผู้ปกครอง แผนกประถม เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุม 1 โรงเีรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม โดยศาสตราจารย์ ดร.เกื้อ  วงศ์บุญสินนายกสมาคมฯเป็นประธานการประชุม มีคณะกรรมการสมาคมฯ ผู้ปกครอง และคุณครูเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน 30 ท่าน โดยมีวาระการประชุมเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ สรุปกิจกรรมต่างๆของสมาคมฯและขอบคุณผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือในการจัด กิจกรรมของสมาคมฯ ทั้งนี้ ในที่ประชุม ผู้ปกครองนักเรียนมีมติเห็นชอบให้สมาคมฯจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับ ชั้น เพื่อชี้แจงถึงวัตถุประสงค์และประชาสัมพันธ์ฺกิจกรรมต่างๆของสมาคมฯให้แ่ก่ผู้ปกครองได้รับทราบ

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2010 เวลา 12:52 น.