สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ มอบโล่ห์ขอบคุณให้กับ สมาคมอัสสัมชัญ PDF พิมพ์
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
     เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2553 ศาสตราจารย์ ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ มอบโล่ห์ขอบคุณให้กับ ดร.วัลลภ  เจียรวนนท์ นายกสมาคมอัสสัมชัญ ที่ได้ให้ความร่วมมือกับสมาคมฯและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของสมาคมฯ โดยมี ดร.ชุมพล  พรประภา, คุณเกรียงไกร พรโรจนางกูร ร่วมแสดงความยินดี
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2010 เวลา 15:50 น.