การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2553 PDF พิมพ์
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2553 ที่ผ่านมา สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯครั้งที่ 2/2553 ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 เริ่มประชุมเวลา 16.30 น. โดยมีศาสตราจารย์ ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน นายกสมาคมฯ เป็นประธานการประชุม ,ภราดา ดร.อานันท์ ปรีชาวุฒิ อุปนายกสมาคมฯคนที่ 1,ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ อุปนายกสมาคมฯคนที่ 2 ,คณะกรรมการ และประธานเครือข่ายผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับ โดยมีวาระเรื่องรายงานผลการจัดโครงการลูกศิษย์ดูแลสุขภาพครู , ความคืบหน้าการดำเนินการจัดโครงการอัสสัมชัญกัลยาณมิตร ในระดับชั้น ม.2,ม.4 สนับสนุนงบประมาณกิจกรรมละครเวที ครั้งที่ 2 , ส่วนการประชุมครั้งที่ 3/2553 กำหนดวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2553

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 21 กันยายน 2010 เวลา 03:31 น.