ประชุมคณะกรรมการ ACPTA ครั้งที่ 1/2553 PDF พิมพ์
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

     เมื่อวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2553 มีการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ครั้งที่ 1/2553 ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 เพื่อสรุปผลงานโครงการต่าง ๆ ของสมาคมฯ ในรอบปีการศึกษา 2552 และเสนอพิจารณาโครงการต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2553