เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2553 โรงเรียนอัสสัมชัญ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอ้สสัมชัญ และสมาคมอัสสัมชัญ ร่วมโครงการศึกษาดูงานโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา PDF พิมพ์
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2553 โรงเรียนอัสสัมชัญ, สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ, และ สมาคมอัสสัมชัญ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อฉลองในโอกาสที่โรงเรียนอัสสัมชัญครบ 125ปี แห่งการก่อตั้งในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 การจัดรายการเดินทางไปเยื่ยมโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลก็เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการศึกษาดูงาน และในวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2553 ก็ได้ร่วมกันเดินทางไปเยื่ยมโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา