งานฉลองครบรอบ 125 ปี การสถาปนา เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 PDF พิมพ์
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมกับ สมาคมอัสสัมชัญ และ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ จัดงานฉลองครบรอบ 125 ปี การสถาปนา เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อแสดงความกตัญญูน้อมรำลึกพระคุณและร่วมทำบุญอุทิศแด่ คุณพ่อกอลมเบต์ ผู้สถาปนาโรงเรียน ภราดามาร์ติน เดอ ตูรส์ เจษฎาธิการคนแรก ภราดาฮีแลร์ เจษฎาจารย์ฝ่ายปกครองและผู้แต่งตำราเรียนชุด "ดรุณศึกษา" แห่งอัสสัมชัญ ตลอดจน เจษฎาธิการ ครู-อาจารย์ และผู้ทรงคุณต่อโรงเรียนที่ล่วงลับ และเพื่อเป็นการย้อนรำลึกถึงอดีตวันแห่งความหลัง กระชับความสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องชาว “แดง-ขาว” 


กิจกรรมช่วงเช้า เวลา 07.00 น. จัดถวายภัตตาหารเช้าและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุ-สามเณร จํานวน 39 รูป มีดร.วัลลภ เจียรวนนท์  นายกสมาคมอัสสัมชัญ ศ.ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน นักการ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมกันทําบุญ ในเวลา 08.30 น. มีพิธีน้อมรำลึกถึงพระคุณ คุณพ่อกอลมเบต์ ผู้สถาปนา ณ ลานอนุสาวรีย์คุณพ่อกอลมเบต์ โดยมีภราดาศิริชัย  ฟอนซีกา อธิการเจ้าคณะเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย เป็นประธานในพิธี เมื่อพิธีกรอ่านประวัติโรงเรียนโดยสังเขปแล้ว ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา กล่าวสดุดีคุณพ่อกอลมเบต์ และวางพานดอกไม้สักการะ พร้อมกับเชิญตัวแทนภราดา ผู้แทนจากสมาคมฯ ต่าง ๆ สถาบันต่าง ๆ ตัวแทนคณะครู นักเรียน และนักการ ร่วมวางพานดอกไม้สักการะด้วย อาทิ ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ดร.วัลลภ เจียรวนนท์ ศ.ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน คุณสนั่น อังอุบลกุล ซิสเตอร์ ดร.ชวาลา เวชยันต์ ม.ไพโรจน์ รัศมีมารีย์ ม.ถิรวัฒน์ ขำสิน เป็นต้น จบแล้ววงดุริยางค์บรรเลงเพลง สดุดีอัสสัมชัญ และ 125 ปี AC อัสสัมชัญ ภราดาอานันท์  ปรีชาวุฒิ  อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ กล่าวต้อนรับและขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน หลังเสร็จพิธีน้อมรำลึกถึงพระคุณฯ มีการถ่ายรูปร่วมกัน เวลา 10.00น. เป็นกิจกรรมทางศาสนา 4 ศาสนา ศาสนาคริสต์ ทำมิสซา ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ ศาสนาพุทธ นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป จากวัดยานนาวา มาเจริญพระพุทธมนต์ ต่อด้วยศาสนาซิกซ์ และศาสนาอิสลาม ตามลำดับ ณ ห้อง Auditorium ชั้น 9 อาคาร Assumption 2003 เวลา 12.00 น. เชิญอัสสัมชนิกอาวุโส ตั้งแต่อายุ 70 ปีขึ้นไป พร้อมด้วยคุณครุเกษียณ และแขกผู้ร่วมงาน ชมกิจการโรงเรียนและร่วมรับประทานอาหาร
กิจกรรมการปาฐกถาพิเศษ โดยอัสสัมชนิกผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้น ม.1- ม.2 เวลา 09.30 – 11. 00 น. และนักเรียนระดับชั้น ม.4- ม.5 เวลา 13.00 – 14.30 น. ณ หอประชุม Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6 Saint Louis – Marie Memorial Building

กิจกรรมช่วงเย็น : AC Home Coming Day 2010 เป็นงานครอบครัวอัสสัมชัญ (ศิษย์เก่า/ศิษย์ปัจจุบัน/ผู้ปกครอง) มีคุณศักดิ์ชัย จิราธิวัฒน์ (อสช 24420) เป็นประธานจัดงาน ภายใต้สโลแกน "A Milestone in History : ที่นี่มีประวัติศาสตร์" เวลา 17: 00 น. เริ่มการลงทะเบียนอัสสัมชนิกที่มาร่วมงาน กล่อมบรรยากาศในงานด้วยเสียงดนตรีคลาสสิกสดๆ จากวงไวโอลินนักเรียนปัจจุบัน เวลา 17: 40 น. พิธีน้อมรําลึกถึงพระคุณ คุณพ่อกอลมเบต์ ณ บริเวณรูปปั้นคุณพ่อกอลมเบต์ มีการกล่าวอาเศียรวาท เป็นภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย โดยนักเรียนปัจจุบัน เรียนเชิญภราดาวิริยะ  ฉันทวโรดม (อสช 13139) กล่าวประวัติโรงเรียนอัสสัมชัญในโอกาส 125 ปี และศ.นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ (อสช 14835) ผู้แทนอัสสัมชนิกอาวุโส กล่าวสดุดี  ต่อด้วยการวางกระเช้าดอกไม้คารวะคุณพ่อกอลมเบต์โดยคณะศิษย์เก่าอัสสัมชัญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต่างๆ เมื่อเรียบร้อยแล้ว เริ่มรายการบนเวที มีคุณยลดา (รองหานาม) วจีไกรลาศ ผู้ปกครองนักเรียน และคุณทรงวิทย์ จิรโศภิณ (อัสสัมชนิก) "หมอซ้ง" นักแสดง และพิธีกรรายการโทรทัศน์มีชื่อ ร่วมเป็นพิธีกรดำเนินรายการ เชิญคุณสันติ ลุนเผ่ (อสช 1852 รุ่น 2496) นักร้องในแนวเพลงปลุกใจและเพลงคลาสสิกที่มีชื่อเสียงของไทย มาขับร้องเพลง สดุดีอัสสัมชัญ ต่อด้วยเพลง ความฝันอันสูงสุด จากนั้นปิดไฟ  Presentation "อัสสัมชัญรำลึก" ในระหว่างการรับประทานอาหาร ชมการแสดงของนักเรียน-ผู้ปกครอง เชิญภราดามาร์ติน ประทีป โกมลมาศ ตัวแทนภราดาอาวุโส และคณะตัวแทนสมาคมต่างๆ จากโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลฯ  ขึ้นร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จในการจัดงานแบบ "ไตรภาคี" (โรงเรียนอัสสัมชัญ สมาคมอัสสัมชัญ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ) และชมการแสดงดนตรี/บันเทิงต่างๆ จนถึงเวลา 22.30 น. ปิดงาน