สมาคมอัสสัมชัญมอบเงินจากโครงการประกันสุขภาพครูและบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญ PDF พิมพ์
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

ภราดา ดร.อานันท์  ปรีชาวุฒิ  อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ คนที่ 1 ได้ให้เกียรติในการทำพิธีมอบเช็คจากโครงการประกันสุขภาพครูและบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญ จำนวน 100,000 บาท ให้กับ คุณปิ่น วันสุข ผู้รับผลประโยชน์กรณีที่มาสเตอร์เจริญพันธ์  กันนุฬา คุณครูผู้สอนแผนกมัธยมที่ได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2552 ที่ผ่านมา