กิจกรรมเดินการกุศลเพื่อระลึกถึงพระคุณมาสเตอร์บรรณา ชโนดม PDF พิมพ์
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 


     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2552 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมเดินการกุศลเพื่อระลึกพระคุณมาสเตอร์บรรณา  ชโนดม ซึ่งเป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนอัสสัมชัญ ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  โดยมี คณะภราดา คณะครู นักเรียนทุกระดับชั้น ผู้ปกครอง และศิษย์เก่าได้ร่วมกิจกรรม ตามกำหนดการดังนี้


เวลา 07.00 น.
- พร้อมกัน ณ บริเวณเวทีกลางแจ้ง สวนลุมพินี
เวลา 08.00 น.
- เคารพธงชาติ
- ศ.ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน ประธานในพิธีเปิดกรวย และกล่าวบทอาเศียรวาท
- ม.ถิรวัฒน์ ขําสิน ประธานจัดงาน กล่าวรายงาน
- คุณกฤษณะ วจีไกรลาศ กล่าวประวัติมาสเตอร์บรรณา ชโนดม
- ศ.ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน ประธานในพิธี กล่าวเปิดงานเดินการกุศล
- เริ่มขบวนเดินรอบสวนลุม
- กิจกรรมแอโรบิค
- จับฉลาก / มอบโล่ - เกียรติบัตร และของที่ระลึก
- ศ.ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน ประธานในพิธี กล่าวขอบคุณผู้ที่มาร่วมงาน
และปิดงาน


กิจกรรมเดินการกุศลเพื่อระลึกถึงพระคุณมาสเตอร์บรรณา ชโนดม
ครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนอัสสัมชัญ
วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2552
ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร