ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่1/2557 PDF พิมพ์
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

     ด้วยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญได้กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 1/ 2557 ในอาทิตย์วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุม Louis-Marie Grand Hall ชั้น6 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพ ลงทะเบียนเวลา 13:00น. เริ่มประชุมเวลา 14:00-17:00น. จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเชิญร่วมในวันเวลาดังกล่าว

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2014 เวลา 16:23 น.