ตัวแทนสมาคมฯ มอบกรมธรรม์ประกันชีวิตและสุขภาพครูและบุคลากรของโรงเรียนอัสสัมชัญ PDF พิมพ์
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

     เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2557 คุณวีรชัย วงศ์บุญสิน และ คุณอภิภพ พึ่งชาญชัยกุล เป็นตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครูอัสสัมชัญ พร้อมด้วยคุณพงษ์ศักดิ์ ตฤณธวัช รองกรรมการผู้จัดการ / กลุ่มงานบริหารลูกค้าสถาบัน บริษัทเอเชียอาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) คุณกานต์ ภูมิเรศนาวรรณ ผู้อำนวยการาวุโส บจก.เจแอลที และผู้แทน ส่งมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตและสุขภาพครูและบุคคลากรของโรงเรียนอัสสัมชัญ โดยมีภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญเป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมอำนวยการ ชั้น M2 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2014 เวลา 21:51 น.