สมาคมฯ เป็นเจ้าภาพวจนพิธีกรรมแด่ ม.วีระชัย ฉันทดิสร ณ วัดเซนต์หลุยส์ วันที่ 4 มิ.ย. 2557 เวลา 19:30 PDF พิมพ์
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

  กำหนดสวดวจนพิธีกรรมแด่ดวงวิญญาณ มาสเตอร์(ยอนห์ บัปติสตา) วีระชัย ฉันทดิสร
ในวันที่ 2-6 มิถุนายน 2557 ณ วัดเซนต์หลุยส์ สาทร เวลา 19:30น.
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นเจ้าภาพวันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557

วันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557 พิธีมิสซาปลงศพ ณ วัดเซนต์หลุยส์ เวลา 9:00น. หลังมิสซาจะเคลื่อนศพไปฝังที่สุสานสันติคาม อ.สามพราน จ. นครปฐม

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 04 มิถุนายน 2014 เวลา 12:18 น.