สมาคมฯ อนุมัติจัดทำประกันสุขภาพกลุ่มปี 2557 PDF พิมพ์
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

     เนื่องด้วยสมาคมฯ ได้ประชุมสมาคมฯ ครั้งที่1/2557 ได้มีมติในหัวข้อวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ข้อ 5.3  พิจารณาข้อเสนอของบริษัท ประกันสุขภาพกลุ่มให้กับคณะครู และบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดทำประกันสุขภาพกลุ่มปี 2557 กับบริษัท JLTLife Assurance Broker Limited. ซึ่งเป็นบริษัทโบรกเกอร์ที่ช่วยพิจารณาเปรียบเทียบบริษัทประกันที่ให้ผลประโยชน์ และค่าเบี้ยที่ดีที่สุดในขณะนี้ คือ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด โดยค่าเบี้ยประกันสุขภาพกลุ่ม 2,965  บาทต่อคน และเพิ่มค่ารักษาพยาบาล OPD  เป็น 1,000 บาท  ซึ่งให้สิทธิประโยชน์มากขึ้นกับการดูแลสุขภาพคุณครู

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2014 เวลา 16:51 น.