ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ม.ทนุ ธนเสน PDF พิมพ์
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

มาสเตอร์ทนุ ธนเสน  อดีตครูศิลปะโรงเรียนอัสสัมชัญถึงแก่กรรม
จึงขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

กำหนดการ ณ   วัดพระศรีมหาธาตุ   บางเขน    ศาลา 2
- ทางสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ขอร่วมเป็นเจ้าภาพในวันพุธทีึ่ 9 เมษายน 2557 เวลา 18.00 น.
- ฌาปนกิจศพ ในวันเสาร์ที่ 12 เมษายน 2557 เวลา 16.00 น.


           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


             ขอแสดงความนับถือ
              ม.ถิรวัฒน์   ขำสิน

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 08 เมษายน 2014 เวลา 16:45 น.