สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพ มอบเงินช่วยเหลือครูเกษียณปีการศึกษา 2556 PDF พิมพ์
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

     เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 ดร.เกื้อ  วงศ์บุญสิน นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพ เป็นตัวแทนสมาคมฯ มอบเงินช่วยเหลือครูเกษียณปีการศึกษา 2556 เป็นจำนวน 10 ท่านๆละ 10,000 บาท (มีรายชื่อดังนี้)

           มัธยม
                2.1  ม.ชนินทร์       อังสุโวทัย
                2.2  ม.ฉัตรชัย       เฉลิมอิสระชัย
                2.3  มิส.ศิริวรรณ    แจ้งเจริญ
                2.4  มิสนวลศรี       ชื่นชม
                2.5  มิสผ่องศรี       ชื่นพิศาล
                2.7  มิสสุทธิกานต์   พนาราม
           ประถม
                2.8  มิสผุสดี          หวัดสว่าง
                2.9  มิสหทัยวรรณ   สิทธิเดช
                2.10มิสสิวิกา          อิศรางกูร ณ อยุธยา
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 19 มีนาคม 2014 เวลา 00:22 น.