แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเดินการกุศลรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด และโรคเอดส์ PDF พิมพ์
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

     คำสั่งที่73/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเดินการกุศลรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด และโรคเอดส์
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ จัดงานเดินการกุศลรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด และโรคเดอส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้สนับสนุนสวัสดิการครู ครูเกษียณ และกิจกรรมสมาคมผู้ปกครองฯ ในวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2556 เวลา 07:00-10:00น. ณ สวนลุมพินี ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานฝ่ายต่าง ๆ ตามเอกสารแนบนี้