ACPTA ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งกับการจากไปของมาสเตอร์ดิเรก อุปยะโสธร PDF พิมพ์
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

     สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งกับการจากไปของมาสเตอร์ดิเรก อุปยะโสธร

กำหนดพิธีสวดภาวนาแด่ผู้ล่วงลับ ม. ดิเรก อุปยะโสธร ดังนี้

4 ก.ค.2556 เวลา 19.00 น พิธีสวดภาวนาแด่ผู้ล่วงลับ ณ วัดพระกุมารเยซู บางนา กม8 แผนที่แนบ
5 ก.ค. 2556 เวลา 20.00 น พิธีสวดภาวนาแด่ผู้ล่วงลับ ณ วัดพระกุมารเยซู บางนา กม8 แผนที่แนบ
6 ก.ค. 2556 เวลา 15.00 น พิธีมิสซาปลงศพ ณ วัดอัครเทวดาคาเบรียล ต.น้ำร้อน อ.วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

สมาคมฯ เป็นเจ้าภาพวจนพิธีในวันศุกร์ที่ 5 ก.ค. 2556

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 04 กรกฏาคม 2013 เวลา 17:09 น.