สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งกับการจากไปของบิดาของ มิสปัญชรี ทองวิสุทธิ์ และ มิสอิมแสง ทองวิสุทธิ์ PDF พิมพ์
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
     สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งกับการจากไปของบิดาของ มิสปัญชรี   ทองวิสุทธิ์ และ มิสอิมแสง  ทองวิสุทธิ์
กำหนดวจนพิธี ณ โบสถ์เซนต์หลุยส์  วัดเซนต์หลุยส์ สาทร ตั้งแต่วันที่ 16 - 18  ตุลาคม 2555  เวลา 18.30 น.
ในวันที่ 19 ตุลาคม 2555  พิธีมิสซา เวลา 9.00 น. และฝังศพ ณ สุสานศานติคาม