ขอเชิญร่วมเดินเฉลิมพระเกียรติฯ PDF พิมพ์
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

acpta-walk-2015-1     สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญ และ สมาคมอัสสัมชัญ ขอเชิญผู้ปกครอง ครู อัสสัมชนิก และผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมเดินการกุศลร่วมเดินการกุศล ในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เวลา 7:30-10:00น ณ ลานตะวันยิ้ม สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ
    โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนาจเจ้าพระบรมราชินีนาถ และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่มีพระชนมายุครบ 60 พรรษา
2. เพื่อให้ผู้ปกครอง นักเรียน ศิษย์เก่า และคุณครูทุกท่านได้ออกกำลังกายและทำกิจกรรมต่อต้านสิ่งเสพติดร่วมกัน
3. เพื่อนำรายได้ช่วยประกันสุขภาพกลุ่มให้กับครูและบุคลากรของโรงเรียนอัสสัมชัญใน "โครงการลูกศิษย์ดูแลครู"
จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

 

acpta-walk-2015-2

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2015 เวลา 11:52 น.