ติดต่อ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ติดต่อ
ที่อยู่:
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ
เลขที่ 26 ซอยเจริญกรุง 40
แขวงบางรัก
เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
10500
ประเทศไทย

โทรศัพท์: 02-233-6863
แฟกซ์: 02-233-6863
http://www.acpta.com

ข้อมูล: ติดต่อสอบถามข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับสมาคมฯ