ปฏิทินกิจกรรม

เดือนที่แล้ว สิงหาคม 2017 เดือนหน้า
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
week 31 1 2 3 4 5 6
week 32 7 8 9 10 11 12 13
week 33 14 15 16 17 18 19 20
week 34 21 22 23 24 25 26 27
week 35 28 29 30 31

Welcome to ACPTA
สมาคมฯ อนุมัติจัดทำประกันสุขภาพกลุ่มปี 2557 PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2014 เวลา 15:58 น.

     เนื่องด้วยสมาคมฯ ได้ประชุมสมาคมฯ ครั้งที่1/2557 ได้มีมติในหัวข้อวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ข้อ 5.3  พิจารณาข้อเสนอของบริษัท ประกันสุขภาพกลุ่มให้กับคณะครู และบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดทำประกันสุขภาพกลุ่มปี 2557 กับบริษัท JLTLife Assurance Broker Limited. ซึ่งเป็นบริษัทโบรกเกอร์ที่ช่วยพิจารณาเปรียบเทียบบริษัทประกันที่ให้ผลประโยชน์ และค่าเบี้ยที่ดีที่สุดในขณะนี้ คือ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด โดยค่าเบี้ยประกันสุขภาพกลุ่ม 2,965  บาทต่อคน และเพิ่มค่ารักษาพยาบาล OPD  เป็น 1,000 บาท  ซึ่งให้สิทธิประโยชน์มากขึ้นกับการดูแลสุขภาพคุณครู

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2014 เวลา 16:51 น.
 
ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ม.ทนุ ธนเสน PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 08 เมษายน 2014 เวลา 16:23 น.

มาสเตอร์ทนุ ธนเสน  อดีตครูศิลปะโรงเรียนอัสสัมชัญถึงแก่กรรม
จึงขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

กำหนดการ ณ   วัดพระศรีมหาธาตุ   บางเขน    ศาลา 2
- ทางสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ขอร่วมเป็นเจ้าภาพในวันพุธทีึ่ 9 เมษายน 2557 เวลา 18.00 น.
- ฌาปนกิจศพ ในวันเสาร์ที่ 12 เมษายน 2557 เวลา 16.00 น.


           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


             ขอแสดงความนับถือ
              ม.ถิรวัฒน์   ขำสิน

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 08 เมษายน 2014 เวลา 16:45 น.
 
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพ มอบเงินช่วยเหลือครูเกษียณปีการศึกษา 2556 PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 18 มีนาคม 2014 เวลา 23:58 น.

     เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 ดร.เกื้อ  วงศ์บุญสิน นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพ เป็นตัวแทนสมาคมฯ มอบเงินช่วยเหลือครูเกษียณปีการศึกษา 2556 เป็นจำนวน 10 ท่านๆละ 10,000 บาท (มีรายชื่อดังนี้)

           มัธยม
                2.1  ม.ชนินทร์       อังสุโวทัย
                2.2  ม.ฉัตรชัย       เฉลิมอิสระชัย
                2.3  มิส.ศิริวรรณ    แจ้งเจริญ
                2.4  มิสนวลศรี       ชื่นชม
                2.5  มิสผ่องศรี       ชื่นพิศาล
                2.7  มิสสุทธิกานต์   พนาราม
           ประถม
                2.8  มิสผุสดี          หวัดสว่าง
                2.9  มิสหทัยวรรณ   สิทธิเดช
                2.10มิสสิวิกา          อิศรางกูร ณ อยุธยา
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 19 มีนาคม 2014 เวลา 00:22 น.
 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเดินการกุศลรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด และโรคเอดส์ PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2013 เวลา 15:44 น.

     คำสั่งที่73/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเดินการกุศลรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด และโรคเอดส์
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ จัดงานเดินการกุศลรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด และโรคเดอส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้สนับสนุนสวัสดิการครู ครูเกษียณ และกิจกรรมสมาคมผู้ปกครองฯ ในวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2556 เวลา 07:00-10:00น. ณ สวนลุมพินี ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานฝ่ายต่าง ๆ ตามเอกสารแนบนี้

 

 

 
ขอเชิญชวนร่วมสมทบทุนมูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์ PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 05 กันยายน 2013 เวลา 15:34 น.

     มูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
(๑) ช่วยเหลือส่งเสริมการศึกษาของนักเรียนอัสสัมชัญและนักเรียนสถาบันในเครือที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือกำพร้าบิดามารดาให้ได้เรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๒) ช่วยเหลือครูโรงเรียนอัสสัมชัญและสถาบันในเครือซึ่งได้รับผลกระทบอันเกิดจากภัยธรรมชาติหรือป่วยเจ็บขณะที่เป็นครูประจำการอยู่ หรือเมื่อพ้นหน้าที่แล้วแต่ขาดผู้อุปการะ
(๓) ให้การอุดหนุนทุนทรัพย์แก่นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสถาบันในเครือผู้ได้รับคะแนนยอดเยี่ยมวิชาภาษาไทย
(๔) ส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย  
(๕) เพื่อร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์และองค์กรการกุศลที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกับมูลนิธิ ในการช่วยเหลือส่งเสริมการศึกษานักเรียนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์
 (๖) ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

     ในการประชุมมูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 10  มิถุนายน 2556 มีมติให้จัดกิจกรรมระดมทุนเพื่อสมทบให้เกิดดอกผลเพิ่มขึ้น  จะได้นำดอกผลอันเกิดจากทรัพย์สินของมูลนิธิฯไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของ มูลนิธิฯในโอกาสต่อๆไป ซึ่งในแต่ละปีการศึกษาได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนในเครือ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯตั้งแต่ปีการศึกษา2551 ถึงปีปัจจุบันรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 456,000.00  บาท (สี่แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
      จึงขอเชิญชวนร่วมสมทบทุนมูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์โดยติดต่อขอใบแสดงความจำนงได้ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ  โทร. 02 6307111-25 ต่อ  423  และ 221 หรือติดต่อ เลขานุการ
มิสศุภมาส  ชัยประสิทธิ์ หมายเลขโทรศัพท์   084 209 3000

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 05 กันยายน 2013 เวลา 16:01 น.
 
บทความ อื่นๆ ...
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 4 จาก 15

ผู้ที่ออนไลน์อยู่ขณะนี้

เรามี 65 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สนับสนุนโดย

Hotlink

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา